Peribahasa Melayu

Ada jarum hendaklah ada benangnya.

Peribahasa : Ada jarum hendaklah ada benangnya. Maksud Peribahasa : Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya.

Ada hari, ada nasi.

Peribahasa : Ada hari, ada nasi. Maksud Peribahasa : Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki.