Peribahasa Bahasa Melayu

Menconteng arang di muka.

Peribahasa : Menconteng arang di muka.

Maksud Peribahasa : Perbuatan memberi malu / aib.

Masuk tak genap, keluar tak ganjil.

Peribahasa : Masuk tak genap, keluar tak ganjil.

Maksud Peribahasa : Orang yang tidak berharga dalam masyarakat.

Masuk meliang penjahit, keluar meliang tabuh.

Peribahasa : Masuk meliang penjahit, keluar meliang tabuh.

Maksud Peribahasa : Besar belanja daripada penghasilan.

Masuk lima keluar sepuluh.

Peribahasa : Masuk lima keluar sepuluh.

Maksud Peribahasa : Besar belanja daripada penghasilan.

Masuk langau ke mulutnya.

Peribahasa : Masuk langau ke mulutnya.

Maksud Peribahasa : Terhairan-hairan, sehingga mulutnya ternganga-nganga.

Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri.

Peribahasa : Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri.

Maksud Peribahasa : Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan.

Masuk bagai (= sebesar) lubang penjahit, keluar bagai (= sebesar) lubang tabuh.

Peribahasa : Masuk bagai (= sebesar) lubang penjahit, keluar bagai (= sebesar) lubang tabuh.

Maksud Peribahasa : Besar belanja daripada penghasilan.

Masuk ambung tak masuk bilang.

Peribahasa : Masuk ambung tak masuk bilang.

Maksud Peribahasa : Masuk ke dalam majlis yang besar-besar tetapi tidak termasuk bilangan (kerana hina atau hodoh).

Masih berbau pupuk jerangau.

Peribahasa : Masih berbau pupuk jerangau.

Maksud Peribahasa : Belum ada pengalaman.

Masam bagai nikah tak suka.

Peribahasa : Masam bagai nikah tak suka.

Maksud Peribahasa : Berdukacita. (masam = merengus, bersut.)