Maksud Peribahasa Sekali air bah

Sekali air bah, sekali pasir berubah.

Peribahasa : Sekali air bah, sekali pasir berubah

Maksud Peribahasa : Sebaik sahaja ketua atau pemerintah di dalam sesebuah negara bertukar, maka cara hidup rakyat pun pasti berubah.

Contoh ayat: Setelah negara Malaysia bertukar pemerintah pada pilihan raya tahun 2018, pelbagai pembaharuan dan naik taraf telah dilakukan sehingga menyebabkan cara hidup rakyat berbeza daripada dahulu.

Carian Peribahasa Malaysia:

  • maksud sekali air bah sekali pasir berubah
  • sekali air bah sekali pasir berubah