hati kuman sama dicecah.

Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.

Peribahasa : Hati gajah sama dilapah, hati kuman (= tuma) sama dicecah.

Maksud Peribahasa : Pembahagian yang sama rata; banyak samasama banyak, sedikit samasama sedikit.

Contoh ayat: Ayah mewasiatkan hartanya kepada anak-anaknya seperti hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.