Sekali air bah, sekali pasir berubah.

Peribahasa : Sekali air bah, sekali pasir berubah

Maksud Peribahasa : Sebaik sahaja ketua atau pemerintah di dalam sesebuah negara bertukar, maka cara hidup rakyat pun pasti berubah.

Contoh ayat: Setelah negara Malaysia bertukar pemerintah pada pilihan raya tahun 2018, pelbagai pembaharuan dan naik taraf telah dilakukan sehingga menyebabkan cara hidup rakyat berbeza daripada dahulu.

Peribahasa Sekali air bah, sekali pasir berubah.
  • Maksud Peribahasa Sekali air bah, sekali pasir berubah.
5