Peribahasa

Masuk langau ke mulutnya.

Peribahasa : Masuk langau ke mulutnya.

Maksud Peribahasa : Terhairan-hairan, sehingga mulutnya ternganga-nganga.

Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri.

Peribahasa : Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri.

Maksud Peribahasa : Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan.

Masuk bagai (= sebesar) lubang penjahit, keluar bagai (= sebesar) lubang tabuh.

Peribahasa : Masuk bagai (= sebesar) lubang penjahit, keluar bagai (= sebesar) lubang tabuh.

Maksud Peribahasa : Besar belanja daripada penghasilan.

Masuk ambung tak masuk bilang.

Peribahasa : Masuk ambung tak masuk bilang.

Maksud Peribahasa : Masuk ke dalam majlis yang besar-besar tetapi tidak termasuk bilangan (kerana hina atau hodoh).

Masih berbau pupuk jerangau.

Peribahasa : Masih berbau pupuk jerangau.

Maksud Peribahasa : Belum ada pengalaman.

Masam bagai nikah tak suka.

Peribahasa : Masam bagai nikah tak suka.

Maksud Peribahasa : Berdukacita. (masam = merengus, bersut.)

Masak malam mentah pagi (= siang).

Peribahasa : Masak malam mentah pagi atau siang.

Maksud Peribahasa : Perkara yang sudah selesai, tetapi tak lama kemudian berubah pula.

Masak di luar mentah di dalam.

Peribahasa : Masak di luar mentah di dalam.

Maksud Peribahasa : Kelihatannya baik tetapi di dalam atau keadaan yang sebenarnya jahat.

Mara jangan dipikat (= dipukat), rezeki jangan ditolak.

Peribahasa : Mara jangan dipikat (= dipukat), rezeki jangan ditolak.

Maksud Peribahasa : Bahaya jangan dicari-cari, rezeki meskipun sedikit haruslah diterima dengan syukur.

Manusia tahan kias, binatang tahan palu.

Peribahasa : Manusia tahan kias, binatang tahan palu.

Maksud Peribahasa : Mengajar manusia dengan sindiran, mengajar binatang dengan pukulan.