Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.

Peribahasa : Hati gajah sama dilapah, hati kuman (= tuma) sama dicecah.

Maksud Peribahasa : Pembahagian yang sama rata; banyak samasama banyak, sedikit samasama sedikit.

Contoh ayat: Ayah mewasiatkan hartanya kepada anak-anaknya seperti hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.

Carian Peribahasa Malaysia:

  • maksud hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah
  • contoh ayat hati gajah sama dilapah
  • hati gajah sama dilapah contoh ayat
  • hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah
  • hati lembu sama dilapah hati kuman sama dicecah
  • makaud peribahasa hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicicah
  • peribahasa hati gajah sama dilapah
  • peribahasa sama maksud dengan hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah
Peribahasa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.
  • Peribahasa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.
5