Di padang orang berlari-lari; di padang sendiri berjengket-jengket.

Peribahasa : Di padang orang berlari-lari; di padang sendiri berjengket-jengket. Maksud Peribahasa : Orang yang hanya suka makan atau menerima hak orang lain, tetapi hak sendiri disimpan atau disembunyikan.

Carian Peribahasa Malaysia:

  • Di padang orang berlari-lari; di padang sendiri berjengket-jengket