peribahasa

Maksud bagai maksud manau.

Peribahasa : Maksud bagai maksud manau.

Maksud Peribahasa : Maksud yang melebihi kesanggupan.

Makin murah, makin menawar.

Peribahasa : Makin murah, makin menawar.

Maksud Peribahasa : Makin diberi, makin banyak lagi yang diminta.

Makin banyak orang, makin banyak niat.

Peribahasa : Makin banyak orang, makin banyak niat.

Maksud Peribahasa : Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemahuan) sendiri-sendiri; makin banyak orang makin banyak pula pendapat dan kemahuannya.

Makan upas berulam racun.

Peribahasa : Makan upas berulam racun.

Maksud Peribahasa : Senantiasa hidup dalam kesusahan. (upas = racun.)

Makan keringat orang.

Peribahasa : Makan keringat orang.

Maksud Peribahasa : Mengecap kesenangan dengan jalan memeras orang lain.

Makan hati, berulam jantung.

Peribahasa : Makan hati, berulam jantung.

Maksud Peribahasa : Bersusah hati kerana perbuatan orang lain yang menyedihkan hati.

Makan di luar berak di dalam.

Peribahasa : Makan di luar berak di dalam.

Maksud Peribahasa : Mengkhianati tempat mendapat perlindungan.

Makan bersabitkan.

Peribahasa : Makan bersabitkan.

Maksud Peribahasa : Mendapat makan dan minum tanpa bekerja.

Main badar, main gerundang.

Peribahasa : Main badar, main gerundang.

Maksud Peribahasa : Hendak meniru-niru perbuatan orang besar-besar akhirnya diri sendiri juga yang binasa.

Main akal (= budi).

Peribahasa : Main akal (= budi).

Maksud Peribahasa : Mengenakan tipu daya.