peribahasa

Ada beras, taruh dalam padi

Peribahasa : Ada beras, taruh dalam padi.
Maksud : Rahsia hendaklah disimpan baik-baik.

Ada batang, cendawan tumbuh

Peribahasa : Ada batang, cendawan tumbuh.
Maksud : Tiap-tiap negeri ada undang-undang dan adat resamnya masing-masing.

Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh

Peribahasa : Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh.
Maksud : Di mana juga kita tinggal, akan ada rezeki kita.

Ada bangkai, adalah hering

Peribahasa : Ada bangkai, adalah hering.
Maksud : Ada perempuan jahat, adalah lelaki jahat yang mengunjunginya.

Ada angin, ada pokoknya / pohonnya

Peribahasa : Ada angin, ada pokoknya / pohonnya.
Maksud : Segala sesuatu mestilah ada asal mulanya.

Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang

Peribahasa : Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang.
Maksud : Kasih sayang hanya waktu berhadapan saja, setelah berjauhan lalu dilupakan.

Ada air, adalah ikan.

Peribahasa : Ada air, adalah ikan
Maksud : Ada penempatan adalah penduduk.