peribahasa

Ada pasang surutnya.

Peribahasa : Ada pasang surutnya. Maksud Peribahasa : Untung dan malang tidak tetap.

Ada nyawa ada rezeki.

Peribahasa : Ada nyawa ada rezeki. Maksud Peribahasa : Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki.

Ada jarum hendaklah ada benangnya.

Peribahasa : Ada jarum hendaklah ada benangnya. Maksud Peribahasa : Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya.

Ada hari, ada nasi.

Peribahasa : Ada hari, ada nasi. Maksud Peribahasa : Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki.

Peribahasa : Ada seperti tampaknya apung-apung

Peribahasa : Ada seperti tampaknya apung-apung.

Maksud Peribahasa : Barang yang dihajati telah ada tetapi belum tentu dapat diambil atau dipakai.

Peribahasa : Ada rupa, ada harga.

Maksud Peribahasa : Harga barang menurut rupanya (= keadaannya).

Peribahasa : Ada pasang surutnya.

Maksud Peribahasa : Untung dan malang tidak tetap.

Peribahasa : Ada nyawa ada rezeki.

Maksud Peribahasa : Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki.

Peribahasa : Ada laut, ada perampok.

Peribahasa : Ada laut, ada perampok.

Maksud Peribahasa : Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya.

Peribahasa : Ada jarum hendaklah ada benangnya.

Maksud Peribahasa : Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya.