Belakang Parang Diasah Lagikan Tajam

Peribahasa : Belakang parang diasah lagikan tajam.

Maksud Peribahasa : Jika seseorang berusaha dengan lebih gigih, dia pasti akan berjaya. Seseorang yang bodoh pasti akan menjadi pandai sekiranya dia belajar.

Carian Peribahasa Malaysia:

  • belakang parang jika diasah lagikan tajam
  • belakang parang kalau diasah lagikan tajam
  • maksud peribahasa bwlakang parang